© adyajim 2013

Psihologia muncii si organizationala     Legislatia actuala H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, precum si  Legea   Sanatatii  si  Securitatii  in  munca nr.319/2006, impune efectuarea unui control  medical si o  verificare a aptitudinilor psiho-profesionale, la angajare, periodic, reluarea/ schimbarea activitatii angajatului.

Astfel, cabinetul  va  sta  la  dispozitie  cu urmatoarele tipuri  de evaluari psihologice:

1. Examinare psihologica la angajare, prin care se evidentiaza  abilitatile si aptitudinile necesare candidatului pentru a indeplini cerintele postului pe care urmeaza sa il ocupe. Pentru urmatoarele meserii si profesii, evaluarea psihologica este obligatorie :

2. Examinare psihologica periodica ofera posibilitatea cunoasterii modului in care abilitatile si aptitudinile evaluate la angajare, evolueaza din punct de vedere al intereselor si aspiratiilor angajatului ,oferind un bun indicator asupra calitatii muncii.
3. Examinare psihologica la schimbarea functiei face parte din selectia profesionala, urmata procesului de recrutare, pentru a verifica posibilitatile angalatului de a desfasura o munca cu randament ridicat.

4. Examinare psihologica pentru promovarea profesionala. In urma unei asemenea evaluari, managerul are posibilitatea sa obtina informatiile necesare in luarea hotararii de a-si supune subalternul la un salt professional sau nu.

5. Examinare psihologica la reluarea activitatii, acesta realizandu-se dupa un concediu medical prelungit sau dupa unul de maternitate/paternitate.